HOME

บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535
      กลุ่มบัญฑิตเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รวบรวม นักภูมิทัศน์ สาขาพืชศาสตร์ เพื่อการทำงานด้านจัดสวน แนวใหม่
     ปรับปรุงคุณภาพงานภูมิทัศน์  เน้นความสำคัญเรื่องรูปแบบทางศิลป์  และบรรยากาศภาพรวมของสวน โดยได้รับมอบหมายให้จัดแต่งสวน
     และสร้างพื้นที่ใช้สอยของสวน รวมถึงงานระบบทุกระบบ ภายในสวนทำงานร่วมกันอย่างดี
พัฒนาโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2536  
ได้จัดตั้งบริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด  เป็นบริษัทขนาดกลางเพื่อรับงานจัดสวนและออกแบบภูมิทัศน์  ได้ออกแบบและสามารถเพิ่มคุณภาพ
ความละเอียดในงาน Hardscapeสร้างความพอใจแก่ลูกค้า  จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าบ้านพักอาศัยและโครงการ  งานตกแต่งพิเศษ
กรุหิน บ่อปลาคราฟ งานไม้ระแนง  ไฟฟ้าสนามและระบบสปริงเกลอร์
เข้าสู่ระบบการค้า
ปี พ.ศ. 2540  
บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด  ได้ขยายตัวเข้าสู่งานสวนบ้านพักอาศัย ทุกระดับ เน้นบรรยากาศพิเศษแบบรีสอร์ท  สวนบาหลี สปาเล็กในบ้าน มีแบบให้ลูกค้าได้เลือกก่อนตัดสินใจ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสวน  งานออกแบบวัสดุ  ล้วนสั่งผลิตเพื่อมาให้ตกแต่งในบ้าน  จนได้รับเลือกเข้าเป็นบริษัทคู่ค้า ให้ดำเนินงานออกแบบตกแต่งสวน ให้ลูกค้าทั่วไป ใน
บริษัท โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์  จำกัด สาขารังสิต แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีโชว์รูมก่อตั้งภายใน โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์  จำกัด  สำนักงานใหญ่ รังสิต
เป็นระยะเวลา 3 ปี (โดยได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นบริษัทร่วมค้า จากการคัดเลือกโดยมีผู้ร่วมแข่งขัน อย่างน้อย 10 บริษัท)
ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน   เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ในปีนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและขยายงานเข้าสู่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่  ดูแลตัดหญ้ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง / ศูนย์การค้าและโครงการทุกขนาดอย่างต่อเนื่อง
ประมูลบริการภาพรัฐและเอกชน
ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน
  บริษัทขยายงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ ได้ประมูลเข้ารับงานจัดประดับตกแต่งต้นไม้ และไม้ดอก ณ. อาคารผู้โดยสาร และงานจัดกล้วยไม้ฟาแลนด์ ณ.ห้อง วี.ไอ.พี. ที่สนามบินท่าอากาศ สุวรรณภูมิ และเพิ่มทีมงานนักจัดดอกไม้อาชีพ สำหรับงานจัดตกแต่งและดูแล กล้วยไม้ ไม้ดอกและนักภูมิทัศน์โครงการที่มีความสามารถทำงานเฉพาะทางขนาดใหญ่ และมีพื้นที่มาก  จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้พื้นที่และมีประสิทธิภาพของงานสูง ซึ่งสามารถทำคะแนนประเมินและงานเป็นที่เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ที่เข้าใช้พื้นที่ในสนามบินเป็นอย่างดี โดยทั้งนี้บริษัท รับงานสวนและโครงการทุกขนาดโดยต่อเนื่อง มีงานบริการหลังขาย เรื่องการดูแลระบบสวน ระบบสนาม ครบวงจร

Visitors: 15,151